front a / enfront de 

Gramàtica

Front a és una locució incorrecta que s’ha de substituir per enfront de, davant de, davant per davant de, etc. segons el sentit i el context.

En aquest context, la millor opció seria davant de: "El ciutadà davant dels poders de decisió". 

 

 

Context

El ciutadà front als o enfront dels poders de decisió.

 

Bibliografia

www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/lexic/castellanismes.html

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS