interfase 

Química

L’expressió de valor adjectiu interfase, tal com s’usa en els contextos de la consulta, és probablement un calc de la construcció anglesa interphase en expressions com interphase transfer o interphase transport. En català, hi ha molt pocs compostos adjectivals formats amb inter- + una base nominal (veg. intercentres) i, per tant, és preferible la construcció entre fases, que trobem abastament documentada per a aquests contextos.

Segons el context, però, cal utilitzar el terme interfície (i no pas interfase) per referir-se a la «superfície interna de contacte entre entre dos materials diferents o entre cadascuna de les fases d’un sistema heterogeni, com ara entre les fases sòlida, líquida i gasosa d’un sistema» [DIEC2].

Podeu trobar més exemples de l’ús del terme interfície en el llibre Compendi de nomenclatura de química analítica de l’IEC.

La interfase (en anglès, interphase) fa referència a una etapa del desenvolupament cel·lular.

Veg. també la fitxa 1853.

Context

Conjuntar cinètiques d’etapes de transport interfases entre fases amb models de flux.

Lleis cinètiques de transferència de matèria interfases entre fases.

Interfases Interfícies. Tensió superficial

Interfases Interfícies corbes. Capil·laritat

Donar una visió de conjunt de les interfases interfícies i les dispersions col·loïdals, fent un èmfasi especial en les aplicacions industrials, alimentàries i fisiològiques.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS