en/a la societat de la informació 

Gramàtica

Per introduir expressions de lloc, en principi es fa servir a per a llocs reals, físics, i en per a llocs figurats.

Per tant, en aquesta frase, atès que es tracta d’un lloc figurat, el correcte és "Protecció de dades personals en la societat de la informació".

Context

Protecció de dades personals en/a la societat de la informació.

Bibliografia

MESTRES, J. M.; COSTA, J.; OLIVA, M.; FITÉ, R. Manual d’estil. Eumo Ed., Universitat de Barcelona, Associació de Mestres Rosa Sensat, Universitat Pompeu Fabra, 2009.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS