niuparasitisme 

Ciències de la vida i la salut

La forma niuparasitisme és un adaptació incorrecta de la forma castellana nidoparasitismo, que fa referència a la posta d’ous en els nius construïts per altres espècies. En anglès sembla que rep el nom de nest parasitism, i alguns autors l’usen com a sinònim de brood parasitism, que fa referència a l’estratègia reproductiva de fer criar la descendència pròpia per membres d’una altra espècie, generalment dipositant els ous en els seus nius i eliminant els de l’altra espècie, com fa el cucut. Aquesta estratègia reproductiva, però, es troba documentada en català amb el terme parasitisme de cria (també per al castellà es documenta la forma parasitismo de cría).

Sigui com sigui, la forma castellana nidoparasitismo és un mot compost amb un formant culte nido- (< nidus, amb caiguda de la desinència -us i addició de la vocal d’enllaç o, habitual en els compostos a la manera culta) i el mot parasitismo. Casualment, la forma prefixada nido- i el mot castellà nido ‘niu’, coincideixen formalment. Això pot haver induït a prendre el formant culte nido- pel mot castellà nido, i produït la forma anòmala niuparasitisme. En català, el formant culte nido- és el mateix que per al castellà, i adjuntant-lo al mot parasitisme s’obté el compost català nidoparasitisme.

Context

Tema 8. Planctotròfia, lecitotròfia i matrotròfia. Oviparisme i viviparisme. Cura parental. Niuparasitisme Nidoparasitisme. Lactància

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS