visita taller 

Pedagogia i ensenyament

L’expressió visita taller, d’acord amb els contextos d’ús trobats a Internet, sembla que fa referència a una activitat consistent a visitar una instal·lació, com ara un museu, i fer-hi alguna activitat pràctica relacionada amb el tema de la visita. Per tant, el mot taller fa una funció d’aposició, és a dir, qualifica visita. És, doncs, una expressió paral·lela a vagó restaurant o cotxe bomba. En aquests casos, la forma de plural es forma fent flexionar el primer element i mantenint invariable el segon: visites taller, vagons restaurant, cotxes bomba, que són les formes més documentades, encara que sovint les trobem escrites incorrectament amb guionet (visites-taller). Cal tenir present que el guionet no s’ha d’escriure en compostos sintagmàtics, que flexionen pel mig. Per a més informació sobre la grafia dels compostos sintagmàtics i els compostos propis, vegeu el punt 4.1.3 de l’apartat sobre «La composició» de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS