ínsito 

Pedagogia i ensenyament

El mot ínsito es troba documentat per al castellà al DRAE:

ínsito, ta.

(Del lat. insĭtus, part. pas. de inserĕre, plantar, inculcar).

1. adj. Propio y connatural a algo y como nacido en ello.

Al CASTCAT apareix aquesta forma castellana amb els equivalents catalans innat o connatural. En els contextos d’aquesta consulta, però, no hi escau ni una forma ni l’altra. Probablement en aquests contextos es podria traduir l’expressió ínsitos en per pertanyents a.  

Context

Estudios de grado, de postgrado (masters y doctorado) y estudios ínsitos en programas de movilidad académica nacional e internacional.
El plan de acción tutorial para alumnos ínsitos en programas de movilidad nacional e internacional.

Bibliografia

CASTCAT: Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS