efecte nuclear Overhauser 

Química

El llibre Magnituds, unitats i símbols en química física (2008), publicat per l’Institut d’Estudis Catalans, conté un índex en què apareixen algunes de les abreviacions més habituals en aquest camp, entre les quals hi ha:

NOE efecte Overhauser nuclear (nuclear Overhauser effect)

En la introducció d’aquest apartat s’explica la conveniència de mantenir la mateixa sigla que en anglès, malgrat que la forma desenvolupada catalana presenti un altre ordre dels elements. Pel que fa a la possibilitat d’expressar aquesta sigla amb uns elements en minúscula (els dels noms comuns) i uns altres en majúscula (el del nom propi Overhauser), com es veu en el context de la consulta, cal tenir en compte que les sigles s’escriuen amb tots els elements en majúscula tant si es tracta de noms propis com si es tracta de noms comuns. Per tant, en català o en anglès, la forma preferible és NOE.

Context

efecte nuclear Overhauser (nOe) (NOE)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS