Ús de l'apòstrof amb ió i iònic? 

Gramàtica

El mot , tot i tenir una aparença similar a iot, no comença per una i consonàntica, sinó vocàlica. Per tant, és una mot bisíl·lab (i-ó; en canvi, iot és monosíl·lab). Com que comença per i vocàlica, s’ha d’apostrofar (l’ió; en canvi, el iot). Dins de l’entrada del DIE2 no hi ha cap exemple que permeti veure com cal apostrofar aquest mot, però podem trobar-ne un exemple dins l’entrada coordinar:

intr. pron. [QU] Un ió metàl·lic central, unir-se amb lligands. L’ió coure (II) es coordina amb l’amoníac.

Més informació sobre casos similars a: Sigles: l’IEC i el IEC, d’Albert Pla Nualart: http://www.ara.cat/opinio/Sigles-lIEC-IEC_0_671932905.html

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS