overhead 

Economia i empresa

Els anomenats overheads d’un pressupost són els costos que no es poden encabir en altres partides i que normalment fan referència a unes despeses generals fixes, com ara el consum de llum o aigua. En aquest sentit es podrien anomenar cost indirecte, cost fix o despesa general, com es proposa en diverses fitxes del Cercaterm. Però si fa referència a la part de la dotació econòmica de projectes d’investigació i contractes d’R+D que la universitat o una altra entitat cobra per satisfer les despeses indirectes que ha de suportar, és preferible una denominació com a cànon de gestió (com proposa l’AGAUR) o comissió de gestió (com proposa la Fundació Bosch i Gimpera).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS