brokerage events 

Economia i empresa

L’expressió anglesa brokerage event, pel que es dedueix de les informacions d’Internet, sembla que fa referència a un tipus de trobades que tenen per objecte la transferència de tecnologia dins d’un àmbit determinat. Encara que l’anglicisme és la forma més usada en català i en castellà, en trobem diferents propostes de traducció:

jornada de transferència de tecnologia

trobada de transferència tecnològica

trobades bilaterals

trobades tecnològiques

Segons el context, qualsevol d’aquestes propostes —i moltes altres— pot ser adequada. Quan es consideri oportú, i mentre no hi hagi un terme normalitzat o prou consensuat per substituir l’anglicisme, es pot mantenir la forma anglesa entre parèntesis després de la proposta catalana.

Context

Fires i brokerage events trobades de transferència de tecnologia (brokerage events)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS