coated conductors 

Física

La forma conductor revestit és la més usada com a equivalent de coated conductor, com es desprèn de la documentació disponible a Internet. També es possible la forma conductor recobert. Veg. per exemple el document sobre cables superconductors de la UAB.

Context

Com que aquest material és un ceràmic, necessitem fer ús d’un substrat metàl·lic que aporti propietats mecàniques, a sobre del qual dipositem el superconductor. Per evitar els problemes de degradació tant del substrat com del superconductor durant la preparació, ens cal l’ús de capes amortidores, que dificulten i encareixen el procés. Les cintes superconductores obtingudes reben el nom de coated conductors conductors revestits.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS