keratan sulfat 

Química

La construcció keratan sulfat és un calc sintàctic de l’anglès. En català, l’ordre correcte és sulfat de queratan, on queratan s’escriu amb qu i no pas amb k, com es fa amb queratina i altres mots amb el mateix formant grec keras, keratos.

També s’ha documentat la forma sinònima, segons la Wikipedia, queratosulfat, en anglès keratosulphate.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS