criminalístic 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu criminalístic és un derivat formalment possible de criminalista o de criminalística. Cal tenir en compte, però, que la criminalística en tant que «disciplina auxiliar del dret penal que s’ocupa del descobriment i la comprobació científica del delicte i dels seus responsables», com es defineix a G. Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1981 (citació recollida a IATE), no està recollida en cap obra lexicogràfica en català.

Això fa pensar que, o bé és una disciplina nova a l’Estat espanyol, o bé té un altre nom tradicional que està sent substituït per la forma anglesa criminalistics, que sí que es troba a bastament documentada com una part de forensic science, que tampoc està clar a què correspon exactament en català o en castellà, tot i que se’n troben traduccions literals (ciència forense).

forensic science: Sometimes called simply forensics, forensic science encompasses many different fields of science, including anthropology, biology, chemistry, engineering, genetics, medicine, pathology, phonetics, psychiatry, and toxicology.

The related term criminalistics refers more specifically to the scientific collection and analysis of physical evidence in criminal cases. This includes the analysis of many kinds of materials, including blood, fibers, bullets, and fingerprints. Many law enforcement agencies operate crime labs that perform scientific studies of evidence. The largest of these labs is run by the Federal Bureau of Investigation.

Forensic scientists often present Expert Testimony to courts, as in the case of pathologists who testify on causes of death and engineers who testify on causes of damage from equipment failure, fires, or explosions.

Modern forensic science originated in the late nineteenth century, when European criminal investigators began to use fingerprinting and other identification techniques to solve crimes. As the field of science expanded in scope throughout the twentieth century, its application to legal issues became more and more common. Because nearly every area of science has a potential bearing on the law, the list of areas within forensic science is long. (Legal Dictionary).

Cal tenir present també que el substantiu criminalista no es defineix de la mateixa manera en català que en anglès:

criminalist: an expert in the use of scientific methods to investigate crimes, specif. by collecting and analyzing physical evidence; forensic investigator (Webster’s Law Dictionary)

criminalista: adj i m i f 1 Versat en dret penal o estudiós de les matèries criminals. 2 Dit de l’oficial o l’auxiliar de l’administració de justícia que intervé en el procediment penal.

Potser és un problema d’actualització dels diccionaris catalans, ja que el DRAE sí que recull per a criminalista una segona accepció no jurídica:

criminalista: 1. adj. Dicho de un abogado: Que preferentemente ejerce su profesión en asuntos relacionados con el derecho penal. U. t. c. s. 2. adj. Se dice de la persona especializada en el estudio del crimen y también de este mismo estudio. U. t. c. s. 3. adj. Se decía del escribano que actuaba en el enjuiciamiento criminal.

De la segona part de la segona accepció (... y también de este mismo estudio) sembla deduir-se que, almenys en castellà, la criminalística és criminalista, forma que es troba documentada en algun text trobat per Internet, tot i que es fa estranya si no s’interpreta com una forma substantivada per caiguda d’un suposat nucli nominal. 

A més dels termes i equivalències comentats fins ara, cal no confondre la criminalística amb la criminologia, que és una part de la sociologia.

Context

Identificació criminalística.

Bibliografia

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Inter-Active Terminology for Europe (IATE). <http://europa.eu/languages/es/document/100>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS