Firmicutes 

Ciències de la vida i la salut

El terme Firmicutes (en la forma llatina plural) o firmicuts, en la forma catalanitzada, fa referència a un fílum o embrancament de la classificació taxonòmica pròpia de la zoologia. Llevat dels noms de les espècies, constituïts per dos elements expressats sempre en llatí, la resta de noms de rang superior poden ser adaptats al català o a altres llengües. Si s’usa el nom llatí, cal escriure’l en cursiva i amb majúscula inicial; si s’usa la forma adaptada al català, cal escriure’l en lletra rodona i amb minúscula inicial (veg. l’apartat «Denominacions científiques» del CUB).

La forma catalana ha de ser firmicut i no pas firmicute, com consta en una fitxa del Cercaterm sense informació de procedència:

firmicute
Ciències de la vida > Microbiologia

ca  firmicute, m
es  firmicutes

Notes
ca: El nom ve del llatí firmus (ferm) i cut (pell).

El nom firmicut, documentat a la Viquipèdia, comparteix el segon formant (cut < cutis ‘pell’) amb mol·licut, forma catalanitzada de Mollicutes, que trobem documentada al GDLC o a l’Enciclopèdia (en la forma plural mol·licuts). 

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS