pool de quiralitat 

Química

L’expressió pool de quiralitat fa referència al que en anglès s’anomena chiral pool, que es refereix al conjunt de compostos orgànics quirals que poden obtenir-se fàcilment a partir de fonts naturals i que es poden utilitzar per obtenir altres compostos. Tant en català com en castellà trobem sempre usada la forma anglesa pool encara que sigui en l’expressió híbrida pool de quiralitat o pool quiral. Només s’ha trobat un intent de traduir l’anglès pool en dues tesis de la UAB, on es proposa la forma fons quiral:

www.tdr.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0309103-193517//jgb3de7.pdf

www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1004101-153503/mpb2de5.pdf

A la vista d’aquests resultats, convindria consultar amb els especialistes si l’expressió fons quiral és adequada com a equivalent de l’anglès chiral pool

Context

Síntesi de compostos enantiopurs: metodologia i exemples representatius; separació de racemats; síntesi asimètrica a partir de compostos del pool de quiralitat; síntesi asimètrica catalítica a partir de precursors proquirals.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS