depleccionant neuronal 

Ciències de la vida i la salut

La forma correcta hauria de ser deplecionant i no pas depleccionant, ja que és un derivat de depleció, que prové del llatí depletio ‘buidar’, com podem veure al GDLC:

[del ll. depletio, -ōnis ‘acció de buidar’ (v. depletiu)]

 

Context

Modificadors de la transmissió adrenèrgica. Antiadrenèrgics. Inhibidors de l’alliberament de catecolamines. Depleccionants Deplecionants neuronals.

Bibliografia

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS