sistema OROS 

Ciències de la vida i la salut

La sigla OROS correspon al terme anglès osmotic-controlled release oral delivery system. En tant que sigla convé escriure-la en majúscula. En alguns contextos apareix acompanyant la denominació comercial d’un fàrmac, com es el cas d’Adalat® OROS, de la casa Bayer, però cal tenir present que el nom comercial és només Adalat.

Context

Formulació, elaboració i control d’oros d’OROS, matrius, sistemes flotants, sistemes bioadhesius  i altres sistemes d’administració de fàrmacs.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS