contraargument 

Filosofia

Encara que el compost contraargument no aparegui als diccionaris, és un derivat possible i ben format a partir del prefix patrimonial contra- i el substantiu argument. D’acord amb la normativa vigent sobre l’ús del guionet, aquest tipus de compostots s’han d’escriure sense guionet, tal com fan contraalmirall, contraexemple, contrarevolució, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS