decadal i interdecadal 

Ciències de la terra

L’adjectiu decadal, tot i que sembli un derivat possible de dècada, és en realitat un manlleu innecessari de l’anglès. En anglès, el substantiu decade i el seu derivat adjectival decadal, s’usen com a sinònims de decenni i decennal respectivament, com fa notar NAVARRO2:

decade: En inglés se utilitza con el sentido de ‘decenio’ (conjunto de diez años), más restringido que ‘década’ (conjunto de diez, ya se trate de diez días, diez años, diez libros, diez signos o lo que sea). En español, la diferencia existente entre ‘decenio’ y ‘década’ es la misma que existe entre ‘trienio’ y ‘tríada’, o entre ‘bienio’ y ‘díada’. [...]

Per calc de la forma anglesa, doncs, s’usa dècada amb més freqüència del que convindria. Probablement per aquesta raó, els diccionaris catalans o castellans no recullen un adjectiu decadal, com fan els diccionaris anglesos. 

Com que en el context d’aquesta consulta, l’oscil·lació del Pacífic és una oscil·lació que es produeix cada deu anys, seria preferible usar l’adjectiu decennal, derivat de decenni. Si consultem Internet, trobarem força textos en castellà que parlen de la oscilación decenal del Pacífico (al costat d’altres expressions amb l’anglicisme decadal), fins i tot trobem recollit el terme en alguns glossaris i a IATE, on es fa la correspondència següent:

ENVIRONNEMENT [EP]
EN
Pacific Decadal Oscillation    
PDO  
ES
PDO  
oscilación decenal del Pacífico    

Per  al francès trobem gairebé sempre l’adjectiu décennal en aquest terme:  oscillation décennal du Pacifique. Fins i tot en anglès, no falten alguns exemple de Pacific decennal oscillation (PDO), juntament amb el més abundant Pacific decadal oscillation (PDO). També per al català trobem exemples d’aquest terme amb l’adjectiu decennal:

Tenint en compte que són els principals receptacles i transportadors de calor en el sistema climàtic, els oceans i les seves interaccions amb l’atmosfera generen formes naturals de variabilitat climàtica interanual com El Niño-Oscil·lació Austral, i
també tendències decennals de variabilitat com l’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord i l’Oscil·lació decennal del Pacífic. Els seus impactes es noten per les modificacions en les tendències de les precipitacions plujoses i les tempestes i poden provocar canvis considerables del nivell del mar en l’àmbit regional. El canvi de les tendències de circulació provoca també modificacions en els ecosistemes marins i les pesqueries.

Context

1.2. Patrons de variabiliat climàtica a l’oceà. L’oscil·lació de l’Atlàntic Nord, l’oscil·lació decadal decennal del Pacífic
1.3. Cap a una perspectiva global dels canvis interdecadals interdecennals

Bibliografia

IATE: Inter-Active Terminology for Europe (IATE). <http://europa.eu/languages/es/document/100>.

NAVARRO2: Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS