grau en o grau de 

Gramàtica

El nom dels estudis segueix l’estructura següent:

Podeu consultar l’apartat «Estudis» del CUB per ampliar aquesta informació.

 

Les denominacions dels títols, però, segueixen les estructures següents:

Podeu consultar l’apartat «Títols» del CUB per ampliar aquesta informació.

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS