Justificació de blog 

Informàtica i Internet

[Fitxa històrica. Veg. Bloc o blog? ]

Quan l’any 2005 el Consell Supervisor del TERMCAT va normalitzar la forma bloc com a equivalent anglès del terme anglès blog (acrònim de web log), ho va fer d’acord amb la proposta que espontàniament havia sorgit entre alguns usuaris d’aquest tipus de pàgines web. Els principals arguments del Consell Supervisor en favor del mot de nova creació bloc són:

Posteriorment a l’aprovació de la forma bloc, van sorgir crítiques (entre les quals cal esmentar les de G. Bibiloni) a favor de la forma blog en tant que forma considerada etimològicament més correcta i més internacional. Els principals arguments dels defensors de l’adopció del manlleu blog són:

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, com a òrgan que vetlla per la qualitat lingüística d’aquesta institució i que, per tant, té per norma general aplicar la normativa i seguir les recomanacions del Consell Supervisor en matèria de fixació terminològica, no han fet, per ara, una aplicació restrictiva d’aquesta recomanació (en el sentit que una forma implica l’elimació de l’altra), sinó que s’ha aplicat respectant la voluntat de l’usuari.

No obstant això els Serveis Lingüístics ja ens vam pronunciar anteriorment en favor de no abandonar la forma blog, perquè, des d’un punt de vista lingüístic i molt especialment per una raó de formalitat en el registre, l’opció etimològica ens sembla més adequada que l’opció popular. És un cas similar a les possibles denominacions del símbol @, entre les quals hi ha la forma popular força estesa ensaïmada, que no trobaríem apropiat que substituís en tots els contextos comunicatius la denominació més formal arrova.

Normalment, les recomanacions dels Serveis Lingüístics, encara que siguin tries entre opcions lingüístiques vàlides, s’apliquen en sentit restrictiu per tal que els textos produïts des d’aquesta institució siguin lingüísticament coherents. En aquest cas, si el Consell Supervisor hagués acceptat totes dues formes, ens hauríem decantat institucionalment per la forma blog com a única opció. Però el Consell Supervisor no ha acceptat explícitament la forma blog, sinó que únicament recomana bloc, per la qual cosa no ens sentim moralment autoritzats a impedir que els usuaris utilitzin l’única forma recomanada per un òrgan (el Consell Supervisor) d’abast més general que el dels Serveis Lingüístics de la UB.

Per tant, i des dels Serveis Lingüístics de la UB, volem només fer constar la nostra recomanació sobre aquest terme:

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS