-carp o -carpi 

Ciències de la vida i la salut

Les formes sufixades -carp i -carpi són dues variants formals amb la mateixa etimologia: procedeixen del mot grec karpós ‘fruit’. D’acord amb les informacions extretes del DIEC i del GDLC, el significat atribuït a una o altra forma és diferent:

 -carp

Forma sufixada del mot gr. karpós, ‘fruit’. Ex.: clistocarp, apocarp, basidiocarp, etc.

-carpi

Forma sufixada del mot gr. karpós, ‘fruit’, que indica una part del fruit. Ex.: mesocarpi, pericarpi, endocarpi, cistocarpi, etc.

A més, la forma sufixada -carp també forma adjectius:

-carp -carpa

Forma sufixada del mot grec karpós, -oũ, que significa ’fruit’, emprada per a formar adjectius. Ex: acarp, acrocarp.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS