monitoratge 

Pedagogia i ensenyament

Tot i que a Internet trobem alguns exemples de l’expressió empresa de monitoratge per referir-se a les empreses que faciliten monitors per dur a terme activitats de lleure, considerem que l’expressió més adequada és empresa de monitors, ja que empresa de monitoratge voldria dir empresa que fa algun tipus de seguiment. Fixem-nos, si no, en la definició que es dóna al GDLC per a monitoratge:

monitoratge m MED Vigilància i supervisió d’un fenomen que permet de seguir el curs i l’estat d’un malalt. 

És probable que empresa de monitoratge sigui un més dels exemples d’agramaticalitats que produeix l’intent d’evitar l’ús del gènere masculí com a genèric per referir-se tant a individus de sexe masculí com a individus de sexe femení. Segurament s’ha volgut evitar la forma monitors, perquè s’ha considerat erròniament sexista, i s’ha buscat un genèric, que ha resultat poc afortunat perquè té un altre significat.

Context

Professionals del lleure (esplais, empreses de monitoratge monitors, etc.).

Bibliografia

DGLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS