penicil·lat 

Ciències de la terra

L’adjectiu penicil·lat no es troba documentat en cap obra catalana consultada. Però el trobem a bastament documentat en obres lexicogràfiques angleses, com ara el Webster:

pen·i·cil·late 
Pronunciation:
\ˌpe-nə-ˈsi-lət, -ˌlāt\
Function:
adjective
Etymology:
Latin penicillus brush — more at pencil
Date:
1819
: furnished with a tuft of fine filaments penicillate stigma>

En obres plurilingües trobem les correspondències següents, verificades en documents trobats a Internet:

En castellà trobem les formes adjectives penicilado -da i piniciliforme al Diccionario de botánica de Font Quer.

Tenint en compte l’etimologia i la internacionalització del mot, sembla que les formes adaptades al català penicil·lat -ada o penicil·liforme estan plenament justificades.

Context

Des que es va descriure, la posició taxonòmica de B. hamifera ha estat variable. Descrita com una Bonnemaisonia per Hariot, més tard Okamura (1921) la va transferir al gènere Asparagopsis per la disposició helicoïdal dels seus ràmuls curts i la forma penicil·lada i filiforme de les seves branques.

Bibliografia

Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Font Quer, P. Diccionario de botánica. Barcelona: Editorial Labor, 1985.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS