fardar 

Gramàtica

El mot fardar apareix per al castellà al DRAE amb el sentit col·loquial de presumir, jactarse, alardear’.

En català no apareix al DIEC ni al GDLC, però el trobem recollit, per exemple, al Diccionari del català col·loquial i a l’Ésadir de TV3 per a usos restringits al registre col·loquial.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Diccionari del català col·loquial. Dubtes davant del micròfon. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2009.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS