alt- o alto- 

Lingüística

L’adjectiu alt -a pot adjuntar-se al davant de substantius per formar sintagmes nominals terminològics, com ara alt alemany ‘conjunt dels dialectes centrals i meridionals de l’alemany’, alt relleurelleu en el qual les figures sobresurten del suport més de la meitat del seu volum’, alta burgesia, etc.

També pot ser una forma prefixada (alt-) adjuntada exclusivament a adjectius: altalemany ‘relatiu o pertanyent a l’alt alemany’ (dialecte altalemany), altmedieval ‘relatiu o pertanyent a l’alta edat mitjana’, altnavarrès ‘relatiu o pertanyent a l’alt navarrès’, altburgès ’relatiu o pertanyent a l’alta burgesia’ (les característiques altburgeses del nou barri), etc.

A més, hi ha una forma prefixada alto- que s’usa especialment en terminologia meteorològica: altocúmul, altonúvol, altostrat, etc.

Les formes prefixades alto- o alt-, s’escriuen sense guionet (seguint la normativa actual de l’IEC).

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS