spin amunt, spin avall 

Física

Els termes anglesos spin-up i spin-down s’usen sovint en altres llengües amb la forma anglesa, tot i que també es troben algunes propostes de traducció per evitar aquest anglicisme innecessari. Així, en castellà trobem documentada la forma espín hacia arriba i espín hacia abajo. En català, la forma documentada en fonts més fiables és spin (o espín) cap amunt i spin (o espín) cap avall, com apareix al llibre Mecànica quàntica.

Context

Mott també va proposar que en els metalls ferromagnètics, el canvi de conductivitat amb la temperatura i, més precisament, els canvis que s’observen en arribar a la temperatura d’ordre ferromagnètic, es podria explicar assumint que hi ha dos canals de conducció en paral·lel, un per als electrons spin amunt amb l’spin cap amunt i un altre per a electrons spin avall amb l’spin cap avall.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS