ceramometàl·lic 

Ciències de la vida i la salut

En odontologia s’usen elements (com ara corones) formats per metall i per ceràmica. Per expressar aquesta doble naturalesa es pot recórrer o bé la l’ús de la coordinació

corona de metall i ceràmica (Cercaterm),

o bé l’ús de la composició

corona ceramometàl·lica (Cercaterm), corona metal·loceràmica (menys usada), corona ceramicometàl·lica (poc documentada).

Però la forma més usada és la construcció adjectiva metall-ceràmica, que no és un compost pròpiament dit i que només és correcta si es vol expressar una relació entre dos substantius, el metall i la ceràmica, com per exemple unió metall-ceràmica, en què metall i ceràmica són dos substantius, com a unió metall-vidre.

Context

pròtesi ceramometàl·lica

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS