emplomat/plomat 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb la informació del DIEC, el verb emplomar fa referència al fet de revestir, omplir, etc. de plom alguna cosa:

emplomar

1 v. tr. [ML] [EI] [MD] Posar plom (en alguna cosa) revestint-la, soldant-la, obturant-la, etc. Vidre emplomat.
2 [MD] emplomar una dent Omplir la cavitat d’una dent corcada amb plom i, per extensió, amb platí, or, etc.
3 v. tr. [LC] [ML] [EI] Fixar (en un bolic, paquet, etc.), un segell de plom.

 El verb plomar, en canvi, no té cap relació amb el plom, sinó amb les plomes:

plomar

1 v. tr. [LC] Llevar la ploma (a un ocell). Plomar un pollastre.
2 tr. [LC] Despullar (algú) del seu diner, especialment en el joc.
3 intr. [LC] [ZOA] Un ocell, posar ploma.

O bé fa referència a posar peces de plom: 

plomar

v. tr. [LC] Posar ploms (especialment a les peces de roba).


Per tant, en el context d’aquesta consulta, un davantal per protegir-se del raigs X és un davantal emplomat

Context

Davantal emplomat (protecció dels raigs X).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS