aigua tova o aigua blana 

Ciències de la terra

Els diccionaris catalans recullen la forma aigua blana per referir-se a l’aigua amb una concentració molt baixa de calci i magnesi. En cap obra es recull la forma aigua tova, tot i la sinonímia entre els adjectius bla i tou en llengua general. Hem d’entendre, doncs, que el significat especialitzat «que té poca concentració de calç i magnesi» només l’ha adquirit l’adjectiu bla. En terminologia podem trobar altres exemples de mots sinònims en llengua general que no ho són en un determinat camp d’especialitat. És el cas, per exemple, de nombre enter, que no s’anomena mai nombre sencer, tot i la sinonímia entre els adjectius enter i sencer

No obstant això, l’expressió aigua tova és força usada en el discurs no especialitzat (i potser també en l’especialitzat), probablement pel poc ús que es fa de l’adjectiu bla i perquè es fa una traducció directa del castellà amb la correspondència habitual blando-tou

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS