sistema ventilatori 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu ventilatori és un derivat possible en català per l’adjunció del sufix -tori a la base verbal ventilar.Tal com es diu en l’esborrany provisional de la Gramàtica catalana de l’IEC, «els sufixos -tiu/-tiva i -tori/-tòria (i les variants corresponents -iu/-iva i -ori/-òria) apareixen sobretot en cultismes». La llista següent, extreta del DIEC, que conté tots els mots acabats en -tori, és una bona mostra de la productivitat d’aquest sufix:

abjuratori
absolutori
aclamatori
acusatori
adjutori
admonitori
adoratori
adulatori
alcabalatori
aleatori
al·lucinatori
amatori
ambulatori
anovulatori
antiinflamatori
antirobatori
antirotatori
aprovatori
aratori
arbitratori
articulatori
aspiratori
assertori
assimilatori
atemptatori
auditori
calculatori
castori
circulatori
citatori
claristori
classificatori
col·lutori
combinatori
comminatori
commonitori
compensatori
completori
conciliatori
condemnatori
confirmatori
congratulatori
conservatori
consistori
consolatori
consultori
contradictori
convocatori
coordinatori
crematori
deambulatori
debitori
declamatori
declaratori
declinatori
decretori
dedicatori
definitori
delegatori
demeritori
denegatori
denunciatori
depilatori
deprecatori
depuratori
derogatori
descentori
desinflamatori
destil·latori
dextrorotatori
difamatori
dilatori
directori
discriminatori
dormitori
elevatori
eliminatori
emigratori
emuntori
endevinatori
epilatori
erogatori
escriptori
estentori
esternutatori
estimatori
evaporatori
evocatori
exclamatori
excretori
exculpatori
execratori
executori
exhalatori
exhibitori
exhortatori
expiatori
expiratori
explanatori
exploratori
expurgatori
exutori
faldistori
frustratori
fulminatori
fumigatori
genuflectori
giratori
gratulatori
gravitatori
gustatori
haustori
immeritori
immigratori
imperatori
impetratori
imprecatori
increpatori
inculpatori
indagatori
infamatori
inflamatori
inhibitori
insatisfactori
inspiratori
interlocutori
interrogatori
intimatori
intimidatori
introductori
invitatori
invocatori
jaculatori
juratori
laboratori
lacrimatori
laudatori
lavatori
legatori
levorotatori
licitatori
locutori
masticatori
masturbatori
meritori
mesotori
migratori
monitori
moratori
narratori
natatori
notori
obligatori
observatori
ofertori
olfactori
ondulatori
operatori
oratori1
oratori2
oscil·latori
peremptori
perfuntori
persecutori
perspiratori
petitori
piscatori
postoperatori
premonitori
preoperatori
preparatori
pretori
probatori
proditori
prohibitori
promontori
propiciatori
protectori
provocatori
purgatori
purificatori
reclinatori
reconditori
recordatori
recriminatori
redhibitori
refectori
reformatori
refutatori
reivindicatori
remuneratori
reparatori
repertori
reprovatori
requisitori
rescriptori
resolutori
respiratori
restitutori
reverberatori
revocatori
robatori
rogatori
rotatori
sanatori
sartori
satisfactori
secretori
sublimatori
subrogatori
substitutori
sudatori
sumatori
supererogatori
supletori
suplicatori
supositori
tanatori
territori
tintori
tori
transitori
transmutatori
ustori
venatori
vesicatori
vexatori
vibratori
vomitori

L’adjectiu ventilatori no està recollit en el DIEC ni en el GDLC, però sí que en trobem una entrada en el Cercaterm dins del terme capacitat ventilatòria reduïda. És probable que el doblet respirador/respiratori, molt proper semànticament i del mateix camp d’especialitat, hagi influït en el doblet ventilador/ventilatori. Fixem-nos que en els dos casos, l’adjectiu en -dor significa ‘que respira o ajuda a respirar’ i ‘que ventila’, mentre que l’adjectiu acabat en -tori significa ‘relatiu o pertanyent a la respiració’ (funció respiratòria [GDLC]) i ‘relatiu o pertanyent a la ventilació’. 

Context

sistema ventilatori humà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS