Tragelaphus strepsiceros 

Ciències de la terra

El nom català corresponent al gènere Tragelaphus és cudú, tal com es pot veure a l’Enciclopèdia o al mateix DIEC:

cudú

[pl. -ús]

m. [ZOM] Mamífer artiodàctil de la família dels bòvids, amb banyes, exclusives dels mascles, de gran longitud i formades per dues o tres espirals, propi de les sabanes arbòries de l’Àfrica oriental i meridional.

Pel que fa a l’espècie Tragelaphus strepsiceros, sembla que hi ha més possibilitats denominatives: cudú gros (Cercaterm), cudú gran, gran cudú, cudú major. Aquesta espècie es diferencia de la Tragelaphus imberbis, que en català també pot rebre diverses denominacions: cudú petit (Cercaterm), cudú menor, petit cudú. D’aquestes possibles denominacions catalanes, són preferibles les que tenen el modificador darrere el nom del gènere; i entre els possibles modificadors relatius a la mida, els adjectius gros/petit són els més habituals en zoologia, d’acord amb el que es pot veure al DIEC, on trobem força exemples d’espècies que contenen en el nom els adjectius gros/petit

àguila cridanera grossa/petita; bec de serra gros/mitjà/petit; becadell gros; boscaler pintat gros; busqueta grossa; calàbria grossa/petita; corb marí gros/pigmeu; corriol gros/petit; mosquiter groc gros/petit; oca riallera grossa/petita; pigot garser gros/mitjà/petit; piula grossa; sargantaner gros/petit; tallarol gros; etc.

En canvi, no se n’ha trobat cap amb els adjectius major/menor o gran.

Per tant, el nom català més recomanable per referir-se a l’espècie Tragelaphus strepsiceros és cudú gros.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS