visomanual, visomotriu 

Ciències de la vida i la salut

La forma prefixada de visual no és viso- sinó visuo-, tal com trobem en els termes catalans visuòmetre (DEM) visuognosi (DEM) i manca d’atenció visuoespacial (Cercaterm) o en l’adjectiu visuomotor -a (Cercaterm). També trobem aquesta forma prefixada en molts termes anglesos documentats al Onelook, com ara visuo motor coordination, visuoauditory, visuognosis, visuopsychic, visuosensory, visuospatial.

Context

coordinació visomanual visuomanual
coordinació visomotriu visuomotriu/visuomotora

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

OneLook Dictionary Search. <http://www.onelook.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS