deganal o degà? 

Altres

L’adjectiu deganal no apareix en cap obra lexicogràfica consultada, tot i que s’usa a bastament en el sentit de ‘relatiu o pertanyent a un degà’. Com que no presenta problemes de formació (degà + al), cal considerar-lo un derivat correcte i semànticament clar.

L’adjectiu degà -ana tampoc no està recollit als diccionaris (només hi trobem el substantiu) i també s’usa força, però té el sentit de ‘més antic’, com la primera accepció del substantiu degà.

Així, un equip degà fa referència a l’equip més antic o a l’equip amb els membres més antics (d’una corporació), mentre que equip deganal fa referència a l’equip d’un degà.   

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS