posada en estació 

Ciències de la terra

De les informacions extretes de diversos documents sobre teodolits, sembla que aquesta posada en estació (en castellà, puesta en estación) fa referència a les operacions de posicionament i anivellament, com es pot veure en el context d’exemple:

Cuando se instala el intrumento se debe determinar con exactitud la ubicación del eje de giro vertical, pues eso define la precisión de las operaciones subsiguientes. También es necesario nivelarlo, para lo cual se usa el nivel de burbuja. Todo el proceso se denomina "puesta en estación".

Però aquesta construcció és lingüísticament poc afortunada i és preferible de substituir-la per una expressió més entenedora i ben formada. En alguns dels documents consultats sobre teodolits, apareix el mateix concepte expressat mitjançant el terme estacionament, que sembla molt més adequat des d’un punt de vista lingüístic:

Estacionament: posicionament i orientació

Estacionar l’estació total consisteix en posicionar-la i orientar-la dins del sistema de coordenades de referència escollit, en el nostre cas, el sistema de coordenades UTM.
Posicionar l’estació total consisteix en col·locar-la a sobre el vèrtex de referència, assegurant que quedi sobre la vertical del monument que identifica el vèrtex. Posteriorment, caldrà entrar digitalment les coordenades del vèrtex (Xestació, Yestació, Zestació).
Orientar l’estació total dins del sistema de coordenades, consisteix en donar-li la horitzontalitat (i conseqüentment la verticalitat) i orientar-lo respecte el Nutm. La horitzontalitat s’aconsegueix per mitjà dels mecanismes d’anivellament (procediment manual) i compensació (procediment electrònic de precisió) incorporats a l’estació total. L’orientació de l’aparell respecte el Nutm s’obté a partir de considerar l’angle horitzontal de referència (AHzRef), que és l’angle, al pla horitzontal, entre el Nutm i un altre dels vèrtexs geodèsics, amb centre a l’estació total.
 
Context

...acurada posada en estació acurat estacionament d’un teodolit...

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS