inquirent 

Filosofia

La forma inquirent és un derivat possible del verb inquirir amb el significat previsible ‘que inquireix’. Cal tenir en compte, però, que aquesta forma no està recollida en cap obra lexicogràfica catalana consultada. En canvi, sí que es recull el derivat inquiridor, amb el mateix significat (DIEC, GDLC, DCVB). També en el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC) apareixen força contextos amb la forma inquiridor, però no n’hi ha cap amb la forma inquirent.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

DCVB: Alcover , Antoni M.; Moll, Francesc de Borja. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallora: Editorial Moll, 1930-1963. 10 v. <http://dcvb.iecat.net/>

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS