reaccions bi-substrat o reaccions bisubstrat 

Química

D’acord amb la norma general, el prefix bi- ha d’adjuntar-se al mot que prefixa sense guionet (bisubstrat), tal com fan biconvex, bilobulat, bidimensional, biòxid, biclorur, bisulfit.

Els documents consultables a Internet reforcen aquesta grafia, ja que la majoria d’ocurrències d’aquest terme presenten la forma bisubstrat. També en castellà (bisustrato).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS