endergènic? 

Química

Els adjectius endergònic i exergònic són compostos formats per les formes gregues prefixades end- ‘dins’ i ex- ‘fora’, i la forma grega sufixada ergon ‘energia’ o ‘obra’. Aquests dos adjectius estan documentats al GDLC:

exergònic -a

[del gr. ex ’fora de’ i ergon ’energia’]

adj BIOQ Dit del procés que allibera energia.

 

endergònic -a

adj BIOQ Dit del procés que consumeix energia.
 

La forma endergènic probablement és una variant d’endergònic, menys recomanable perquè barreja un formant grec (end-) amb un formant llatí (energia), que al seu torn és una forma derivada del grec. Per altra banda, no és una forma gaire documentada en cap llengua.

Context

Energia lliure. Reaccions endergèniques endergòniques i exergòniques. Acoblament energètic...

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS