expectatives extrapolatives 

Economia i empresa

El terme expectatives extrapolatives (en anglès, extrapolative expectations) fa referència a les expectatives econòmiques fetes per extrapolació:

extrapolative expectations Expectations based on the assumption that recent trends will continue, for some time at least. In an economy which was growing steadily, such expectations would produce correct forecasts. In an economy subject to both stochastic and cyclical fluctuations, forecasts produced by extrapolation will not be completely reliable, but it may be difficult to do any better.

L’adjectiu extrapolatiu no es troba recollit en cap obra lexicogràfica catalana, tot i que sembla un derivat possible del verb extrapolar mitjançant l’adjunció del sufix adjectivador -tiu, de manera que s’obté un derivat amb el significat ‘que implica extrapolació’.

Cal tenir present que el verb extrapolar, tal com s’explica en el GDLC, és una formació analògica sobre interpolar. I del verb interpolar sí que tenim el derivat adjectival interpolatiu

interpolatiu -iva

[formació culta analògica sobre la base del ll. interpolatus, -a, -um, participi de interpolare ’interpolar’]

adj 1 Relatiu o pertanyent a la interpolació.

2 Que implica interpolació.

Tenint en compte, doncs, que el verb extrapolar és un formació analògica d’interpolar, cosa que vol dir que totes dues formacions comparteixen la mateixa arrel llatina, sembla perfectament possible continuar l’analogia en els derivats, com s’ha fet en anglès (extrapolative).

L’opció alternativa per evitar el derivat extrapolatiu és recórrer a una contrucció del tipus expectatives per extrapolació, que no està gaire documentada. En cap cas es pot usar extrapolable en aquest context, ja que no són les expectatives que s’extrapolen, sinó que són expectatives creades per extrapolació.

Context

Expectatives estàtiques; expectatives adaptatives i extrapolatives; expectatives racionals.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS