path dependence 

Economia i empresa

El concepte de path dependence o path dependency fa referència a tots aquells elements del passat (decisions preses, esdeveniments, etc.) que condicionen les decisions futures.

path dependency: Tendency of a past or traditional practice or preference to continue even if better alternatives are available.

Normalment es troba documentat en català o en castellà amb les traduccions literals dependència del camí o dependència de la trajectòria.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS