diagrames monaris 

Química

L’adjectiu monari, tot i ser una formació possible a partir del formant grec mono- ‘un’, té l’inconvenient de no estar format amb una forma prefixada llatina, com la resta d’adjectius de la sèrie: binari, ternari, quaternari, quinari, etc. Per tant, la forma correcta i recollida als diccionaris és unari.

Context

Diagrames monaris  unaris i binaris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS