Usos de la cursiva 

Tipografia

Per saber quan s’ha d’usar la cursiva en els casos d’anglicismes, llatinismes, títols d’obres, etc., podeu consultar el criteri «Cursiva» del CUB (que és el llibre d’estil de la UB).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS