heteroscedasticitat o heterocedasticitat? 

Economia i empresa

La forma correcta és heteroscedasticitat (amb el grup -sc-), ja que es tracta d’un compost culte format per la forma prefixada hetero-  i la forma sufixada scedasticitat, del grec skedastikos ‘capaç de dispersar’. Podem trobar aquesta informació etimològica al Merriam Webster per a l’entrada homoscedasticity, que té el mateix formant. Aquests termes també es poden trobar documentats en català al Cercaterm i al Vocabulari d’estadística i al Vocabulari de matemàtiques de la UB.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS