peu astrocitari 

Ciències de la vida i la salut

Els peus astrocitaris o peus astrocítics són unes prolongacions dels astròcits. En català trobem més documentada la forma amb l’adjectiu astrocític que no pas amb l’adjectiu astrocitari, tot i que totes dues formes adjectives semblen possibles, ja que hi ha altres substantius amb el mateix segon formant que presenten la mateixa doble possibilitat: eritròcit, eritrocitari o eritrocític; fagòcit, fagocitari o fagocític; leucòcit, leucocitari o leucocític; limfòcit, limfocitari o limfocític; trombòcit, trombocitari o trombocític.

[Graella de termes]

Bibliografia

Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS