ramet i genet 

Ciències de la vida i la salut

El terme botànic ramet està documentat en algunes obres en anglès. En el Webster, per exemple, es diu que és un mot datat el 1929 i que està format a partir del mot llatí rama, però no explica és el motiu del sufix -et.

Etymology: Latin ramus branch
Date: 1929
: an independent member of a clone

No és, per tant, un mot nou, però no el trobem documentat en obres catalanes. El Cercaterm recull una fitxa amb aquest terme, però no se’n diu l’obra de procedència:

ramet
Ciència forestal

ca  ramet, m
es  ramet
fr  ramet
en  ramet

Definicions
ca: Qualsevol individu membre d’un clon.

El terme genet està encara menys documentat i no hem obtingut informació sobre l’etimologia d’aquest mot, encara que s’endevina que té relació amb el mot gen. Alguns contextos explicatius del concepte:

The collection of ’clones’ of identical genetic make-up is called a ’genet’. The apparent ’individuals’ of the genet are called ’ramets’.

Formalment, sembla que es tracta del mateix tipus de formació, que parteix un radical (rama o genus) i se li adjunta un sufix -et. I formalment presenten l’inconvenient de ser formes coincidents amb altres mots catalans: ramet (diminutiu de ram) i genet (qui munta un cavall). Però això mateix passa en anglès amb la paraula genet, que també fa referència a la ‘geneta’.

Aparentment aquestes són les formes usades en textos científics de diverses llengües (català, castellà, anglès, francès, italià, etc.). Atès que sembla la forma internacionalment usada i que no presenta problemes d’adaptació gràfica al català, no sembla que sigui necessari marcar-los tipogràficament en cursiva, tot i que hi pugui haver el dubte sobre la pronúncia (plana o aguda) i, per tant, sobre la possibilitat d’accent gràfic sobre la primera síl·laba. El fet de no saber l’origen del sufix i si hi ha altres paraules formades de manera similar, fa impossible de dir quina hauria de ser la ponúncia preferent. 

Context

Colònies i societats. Ramets i genets. Sistemes d’aparellament.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS