stop word 

Informàtica i Internet

L’expressió stop words fa referència als mots que es consideren poc significatius i s’exclouen dels programes d’indexació. Normalment es tracta de mots gramaticals, com ara preposicions, articles, pronoms. Per aquesta raó en català és habitual que rebin el nom de mots buits o paraules buides, que també és la forma que es troba documentada per al francès al Termium.

No obstant això, hi ha la possibilitat que els mots exclosos d’un programa d’indexació no siguin solament mots gramaticals, sinó que n’hi hagi alguns de semànticament plens. En aquest cas, ja no seria encertat de parlar de mots buits, sinó que potser seria preferible parlar de mots exclosos

Bibliografia

Termium. <http://btb.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=eng&cont=001>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS