incomitant 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu incomitant no té entrada en cap obra lexicogràfica consultada, però apareix en la subentrada estrabisme incomitant, juntament amb estrabisme concomitant, dins l’entrada estrabisme del DEM. D’acord amb la documentació consultable a Internet, sembla que és un adjectiu que s’utilitza exclusivament en el camp de l’oftalmologia o de l’òptica, i normalment el trobem associat a estrabisme, tropia (‘manifestació de l’estrabisme’) o fòria, (‘forma latent d’estrabisme’).

estrabisme concomitant Aquell en què el grau de desviació és el mateix en totes les direccions de la mirada.

estrabisme incomitant Aquell en què el grau de desviació varia segons la direcció de la mirada, estrabisme paralític.

Pel que fa a incomitant, és una forma de construcció paral·lela a concomitant, que etimològicament procedeix del participi de present de la perífrasi verbal in comitor ‘no acompanyar’.

Context

endofòria incomitant

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Gaffiot, F. Dictionnaire latin-français. París: Hachette, cop.1934.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS