regmatogen o regmatogènic? 

Ciències de la vida i la salut

El DEM recull l’adjectiu regmatogènic amb el significat següent:

regmatogènic: Produït per una ruptura, un esquinç, una fractura.

D’acord amb el significat de les formes suficades -gen i -gènic, que trobem documentades al mateix DEM i a altres obres, la forma correcta és despreniment de retina regmatogènic (és a dir, ‘despreniment de retina produït per un esquiç’) i no pas despreniment de retina regmatògen (que voldria dir ‘despreniment de retina que produeix un esquinç’):
 
-gen -gena: Sufix derivat del grec -genés, que significa que genera, que produeix.  
-gènic -gènica: Forma sufixada que significa que és generat per, que és produït per.  
 
Més informació sobre els sufixos -gen i -gènic a la fitxa corresponent del Sens Dubte. 
 
Context

despreniment de retina regmatogen regmatogènic

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS