tristanià o tristanyià o tristanyà 

Altres

En català existeix el sufix – per formar adjectius derivats de noms, com per exemple wagnerià o kantià. Per formar l’adjectiu derivat del nom Tristany hi ha dues possibilitats: formar-lo a partir de la forma d’ús més general Tristany o bé a partir de la forma més culta (i més propera a l’original) Tristan, que sembla que darrerament comença a fer-se servir més. Atesa la dificultat de pronúncia de la forma tristanyià la forma més recomanable és tristanià.

Bibliografia

Oficina d’Onomàstica. <http://www.iec.cat/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS