esquema en parèntesi 

Lingüística

Si s’està fent referència a l’estructura oracional alemanya anomenada Klammerstruktur, que en anglès trobem esmentada com a bracket structure, les expressions estructura parentètica o esquema parentètic semblen més adequades que estructura o esquema en parèntesi o (en parèntesis).

Val a dir que l’expressió estructura parentètica no està gaire documentada a Internet per referir-se a aquest concepte, però s’ha trobat almenys un exemple en un text en portuguès:

... se reflete no processo de tradução é a estrutura parentética da sentença alemã (Klammerstruktur), constituída pela distribuição dos elementos nos campos ...

Per a més informació sobre aquesta estructura oracional, es pot consultar l’obra Thinking German translation: a course in translation method, German to English (pàg. 182).

En català, el mot parèntesi pot fer referència a l’element inserit (en aquest cas aniria en singular) o bé a cadascun dels signes que serveixen per marcar l’inici i el final del parèntesi (i en aquest cas aniria en plural, perquè en són dos). En la segona frase de l’exemple, és probable que es faci referència a tota l’estructura i no solament a la part que queda inserida entre dos elements gramaticals. Per tant, no sembla adequada l’expressió parèntesi (en singular) per referir-s’hi, però també fa estrany referir-s’hi amb la forma plural (Els parèntesis a l’oració...). Tenint en compte que s’està parlant de l’esquema parentètic de l’oració en alemany, i que en la segona oració simplement especifica que aquest esquema es troba en l’oració principal i en la subordinada, seria preferible evitar l’ús del mot parèntesi i buscar una solució alternativa més entenedora, com alguna de les que es proposen. 

Context

L’esquema en parèntesi parentètic de l’estructura oracional de l’alemany. El parèntesi a l’oració principal i a la subordinada. Oració principal i subordinada. // Estructura parentètica de l’oració principal i l’oració subordinada.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS